De training zweetwerk kent een basiscursus en een gevorderde cursus. Kijk bij een van de scholen welke cursus waar en wanneer gegeven wordt. De inhoud van de cursussen kan per school iets verschillen maar komt globaal op het volgende neer: